A A

 

 

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców do udziału w Konferencji on-line „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie „ Konferencja organizowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji Wydział w Radomiu wraz z MSCDN . Temat Konferencji jest szczególnie bliski nam wszystkim w dobie nauki zdalnej i izolacji uczniów wynikającej z pandemii korona wirusa. W czasie spotkania specjaliści przedstawią szkody i korzyści płynące z kontaktu ze światem wirtualnym, który coraz bardziej staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania młodych ludzi.

Zapisz się>>>

Konferencja on - line pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

12 lutego 2021 roku w godz. 10.00 – 14.00

Program Konferencji:

10.00 - 10.15 - Rozpoczęcie konferencji

  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu  – podinsp. Agnieszka Guza;
  •  Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia   Nauczycieli  Wydział w Radomiu  - mgr Bogusław Tundzios;

10:15 - 10.45 - „Potrzeby psychofizyczne dziecka w wieku przedszkolnym, a kontakt ze światem wirtualnym”

mgr Agnieszka Siczek – Zastępca Dyrektora Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Radomiu

10:45 - 11:15 - „Jak rozwijać kreatywność w dobie pracy zdalnej i Internetu” mgr Anna Różycka – pedagog, profilaktyk uzależnień, doradca metodyczny MSCDN wydział w Radomiu;

11:15 - 12:00 - „(NIE) Bezpieczny Internet” – mgr Tomasz Bernat –  konsultant w zakresie edukacji informatycznej MSCDN wydział w Radomiu;

12:00 - 12:30 - „Zakupy dzieci w sieci” – mgr Sylwia Potera –  Powiatowy Rzecznik  Konsumentów w Radomiu;

12.30 – 13.00 - „Siecioholizm - uzależnienia od komputera i telefonu. Jak chronić  młodzież przed zachowaniami ryzykownymi” -  mgr Agata Pajączkowska – psycholog, terapeuta uzależnień;

13.00 – 13.30 - „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność użytkowników internetu w świetle prawa" - kom. Irmina Małek - Przepiórka Wydział  Prewencji KWP zs. w Radomiu

13:30 – 14:00 - Zakończenie i podsumowanie konferencji.

 

Zapisz się>>>