A A

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2021 r. procedur awansu zawodowego nauczycieli pracujących poza Polską, wprowadzonymi nowelizacją Ustawy Karta Nauczyciela (rozdział 3b), uprzejmie proszę o przekazanie nauczycielom informacji o możliwości pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczyciela polonijnego.

Czytaj więcej...