A A

 kangur maly

Od roku szkolnego 2020/21 zmienia się organizator regionalny konkursu KANGUR dla regionu radomskiego - informacja na stronie www.kangur-mat.pl/organizatorzy.php#wykaz_regionow. Panie Grażyna Śleszyńska i Maria Krzak bardzo dziękują szkolnym organizatorom konkursu za konstruktywną współpracę i życzą wszystkim uczniom startującym w konkursie wspaniałych wyników a nauczycielom zadowolenia z sukcesów uczniów. Opiekę nad regionem radomskim przejął koordynator regionu warszawskiego pani Bogumiła Bornowska, która będzie wysyłać Państwu szczegółowe informacje na temat XXX edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY. Jeszcze raz życzymy satysfakcji z udziału w tym wartościowym Konkursie.