A A

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zostało wyłonione jako  Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na rok 2020-2021 na Mazowszu w ramach konkursu FRSE. 

Do zadań RPI FRSE w MSCDN będzie należało:

  • promowanie programów zarządzanych przez FRSE m.in. Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja, eTwinning,
  • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu,
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych,
  • współpraca z FRSE poprzez pomoc Agencji w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników, ewaluację spotkań informacyjnych (ankiety), współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, Regionalny Punkt Informacyjny rozpocznie pracę we wrześniu 2020 r.