A A

Spis treści

  

Zdolni zdalnie - zdalna edukacja
w przedszkolach i szkołach...


nasz projekt grantowy składany w 9 rundzie naboru w ramach projektu grantowego pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość ogłoszonym przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział Innowacji i Rozwoju otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną. Przyznana kwota dotacji na realizację naszego przedsięwzięcia grantowego - 164 844,80 zł

  obraz 2021 06 16 090630