A A

3 lub 24 marca lub 26 maja 2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele  historii i wiedzy o społeczeństwie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne "Wolna Polska, ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego w latach 40. XX wieku w materiałach archiwalnych".

Od 23.I. do 21.V.2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "ABC nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie"

Od 5 marca 2020 r. zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynających pracę. Celem szkolenia jest wyposażenie młodego nauczyciela matematyki w podstawowe kompetencje metodyczne.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

W 200 rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”.

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

9 grudnia 2019 r. w wydziale MSCDN w Warszawie miało miejsce wielkie wydarzenie – Finałowy Turniej Szachowy „Szachy w mazowieckiej szkole”.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.