A A

30XI2019 r. Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję dla nauczycieli matematyki "Matematyczny Rock and roll" .

19XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele BIOLOGII szkół ponadpodstawowych zapraszamy na warsztaty metodyczne: Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologiiw szkołach ponadpodstawowych- doświadczenia biologiczne

6XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele CHEMII szkół ponadpodstawowych, zapraszamy na warsztaty metodyczne: Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach ponadpodstawowych - doświadczenia chemiczne

12XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne: Zaczęło się w Polsce – wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

18.X-7.XI.2019 - Projekt Nauczyciel na starcie. Oferta programowa MSCDN dla nauczycieli rozpoczynających pracę. Nauczyciel na starcie to propozycja wszechstronnej pomocy dla początkujących pedagogów.

13XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, serdecznie zapraszamy na warsztaty nt.: „Jak nie rozbić się na szkolnych rafach i nie utknąć na mieliźnie? Sposób na lekturę szkolną w szkole podstawowej”

30X2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, serdecznie zapraszamy na konferencję nt.: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2019 r. - analiza wyników, planowanie pracy dydaktycznej

5XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych, serdecznie zapraszamy na warsztaty nt.: Między rozprawką a esejem... 

23X2019 - Szanowni Państwo, nauczyciele fizyki liceów i techników, zapraszamy na warsztaty metodyczne: Matura z fizyki – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

29X2019r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii (szkoły ponadpodstawowe) serdecznie zapraszamy na konferencję: Matura z historii w 2019 roku – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem.

24X2019 - Szanowni Państwo, nauczyciele FIZYKI szkół ponadpodstawowych, zapraszamy na warsztaty metodyczne "Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkołach ponadpodstawowych - doświadczenia fizyczne"

 24X2019 r. Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii Ciekawej Historii Badania naukowe blisko nauczyciela "Kozacy i Ukraina w dziejach Rzeczypospolitej"

13,18,27XI2019 - Szanowni Państwo, Nauczyciele GEOGRAFII i PRZYRODY zapraszamy na seminaria aktualizujące wiedzę: ŚWIAT: LOKALNIE, REGIONALNIE, GLOBALNIE (trzecia edycja i nowe zagadnienia)

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.