MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Polecamy nowoczesną, interaktywną formę doskonalenia, konsultacji i wymiany doświadczeń w ramach
 Sieci współpracy i samokształcenia.

 

Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów.

Opis :
Cykl spotkań dla pedagogów i psychologów .
Integracja środowiska psychologów i pedagogów wokół problemów wychowawczych oraz wspieranie kultury wymiany doświadczeń i rozwoju. Budowanie pracy wychowawczej w placówce metodą strategii. Diagnozowanie problemów placówki i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Główne zadania:
Wymiana doświadczeń i podnoszenie jakości działań wychowawczych i profilaktycznych (udział w spotkaniach edukatorów i ekspertów zewnętrznych). Inspirowanie do podejmowania działań odpowiadających kierunkom realizacji polityki oświatowej MEN. Zajęcia wykładowo-warsztatowe, spotkania z edukatorami/ekspertami zewnętrznymi, mini-prelekcje, wymiana doświadczeń/dobrych praktyk, superwizja pracy, konsultacje indywidualne i grupowe, treningi szkoleniowe.

Koordynatorzy sieci:  Izabella Wrzesińska, Małgorzata Kowalczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 219
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Tel. 48 362 44 90 wew. 219

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia - Edukacja zdrowotna w szkole

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia - Edukacja zdrowotna w szkole to forma doskonalenia i wymiany doświadczeń nauczycieli różnych przedmiotów. Celem funkcjonowania sieci jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych całej społeczności szkolnej poprzez skuteczne działania kompetentnych nauczycieli. Zapraszamy koordynatorów  Szkół Promujących Zdrowie, szkolne zespoły SzPZ oraz nauczycieli różnych przedmiotów realizujących edukację zdrowotną w szkole.


Główne zadania:
Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. Zajęcia wykładowo- warsztatowe, spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia , wymiana doświadczeń/ dobrych praktyk, prezentacja osiągnięć nauczycieli o charakterze innowacyjnym, wspólne tworzenie nowych rozwiązań.

Koordynator: Urszula Kuna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 217

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki - „Egzaminy, olimpiady, konkursy matematyczne – od A do Ż”

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia: „Egzaminy, olimpiady, konkursy matematyczne – od A do Ż” to nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącymi) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą platformy e-learningowej. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniami startującymi w różnych konkursach i olimpiadach poprzez: - poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie,- dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, - analizę dobrych praktyk, - korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Sieć współpracy i samokształcenia „Egzaminy, olimpiady, konkursy matematyczne – od A do Ż” będzie współpracowała ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej, Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

Główne zadania:
Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem, który interesuje się matematyką na poziomie rozszerzonym. Cele sieci będą realizowane metodą blended learning poprzez: - spotkania stacjonarne (zajęcia seminaryjno - warsztatowe), - komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej, - działania podejmowane na platformie cyfrowej Moodle: uczestniczenie w forach dyskusyjnych (wymiana doświadczeń, opinii, komentarzy), zamieszczanie, opracowanych przez uczestników, materiałów dydaktycznych.

Koordynator: Grażyna Sleszyńska  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 48 362 15 79 wew. 222

Zapisz się>>>


Sieć współpracy i samokształcenia. Nauczycielski Klub Filmowy MSCDN
       
Opis:
Podstawą działań w sieci będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Oferta skierowana jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców, pedagogów i bibliotekarzy. Nauczyciele będą współtworzyć bazę pomysłów dydaktycznych i zasobów do pracy z filmem na różnych przedmiotach i będą mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji z innymi nauczycielami i moderatorem. Pracą będzie kierował koordynator sieci współpracy i samokształcenia. Działania w sieci to: prezentacja dobrych praktyk, spotkania z ekspertem edukacji filmowej, dyskusje wokół zagadnień związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży, projekcje w kinie, prelekcje z zakresu teorii i historii filmu oraz metodyki pracy z filmem.

Główne zadania:
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli humanistów w zakresie metodyki pracy z filmem ze szczególnym uwzględnieniem idei wychowania ku wartościom poprzez film, prezentacja osiągnięć, rozwiązań metodycznych, poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania filmu jako tekstu kultury, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

Koordynator sieci: Anna Równy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 224 kom. 510932794

Zapisz się>>>

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych  nauczaniem i uczeniem się zgodnie z zasadami neurodydaktyki  -  „Na co mózg jest łasy, gdy dziecko wchodzi do klasy?”

Opis:
Realizacja projektu ma w założeniu pomóc nauczycielom nabyć odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne z uwzględnieniem wiedzy  z neurodydaktyki,  aby ułatwić  przejście od kultury nauczania do kultury uczenia się.
Udział w proponowanej formie doskonalenia pozwala na nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób zajmujących się edukacją najmłodszych uczniów; ukierunkowany na wymianę doświadczeń i korzystania z zasobów osobistych uczestników. Głównym zadaniem grupy pracującej w sieci jest nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w stacjonarnych warsztatach, prowadzonych przez ekspertów oraz możliwości dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie forum wymiany doświadczeń; prowadzenie dyskusji, wymiana opinii  i komentarzy; zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dotyczących, omawianych na warsztatach stacjonarnych, zagadnień. Koordynator będzie moderował pracą na platformie cyfrowej;
w tym: zamieszczaniem materiałów samokształceniowych, innych zasobów edukacyjnych.

Główne zadania:
Kształcenie umiejętności wykorzystywania w praktyce szkolnej strategii, metod i technik wspierających proces uczenia się. Neurobiologiczne podstawy uczenia się; sposoby tworzenia warunków umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału uczniów.
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania:
•    Co wspiera a co hamuje proces uczenia się?
•    Dlaczego uczenie się powinno być zmysłowe?

Koordynator sieci: Anna Natora
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 207

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. „Polonista (w sieci) XXI wieku”

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia „Polonista XXI wieku” to nowoczesna, także interaktywna forma uczenia się, m.in. za pośrednictwem poczty internetowej. Osią działań w sieci współpracy i samokształcenia będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności. Oferta skierowana jest do nauczycieli języka polskiego. Nauczyciele będą współtworzyć bazę zasobów, m.in. propozycji szkoleń ukierunkowanych na rozwój potencjału uczniów. Nauczyciele języka polskiego wszystkich etapów edukacyjnych będą mieli możliwości prowadzenia dyskusji z innymi nauczycielami i moderatorem.

Główne zadania:
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela języka polskiego w zakresie metodyki, prezentacja osiągnięć, rozwiązań metodycznych, poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wsparcie. Prezentacja dobrych praktyk - spotkania z ekspertem - dyskusje wokół zagadnień polonistycznych - spotkania czytelnicze

Koordynator: Barbara Maciąg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 222

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Zajęcia rewalidacyjne - efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia "Zajęcia rewalidacyjne - efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego" to nowoczesna forma uczenia się i wymiany doświadczeń także za pośrednictwem platformy e-learningowej. Udział w proponowanej formie doskonalenia pozwala na nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób zajmujących się zajęciami rewalidacyjnych prowadzonymi z uczniami niepełnosprawnymi; ukierunkowany na wymianę doświadczeń i korzystania z zasobów osobistych uczestników. Głównym zadaniem grupy pracującej w sieci jest nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w stacjonarnych warsztatach, prowadzonych przez ekspertów oraz możliwości dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie forum wymiany doświadczeń; prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy; zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dotyczących zagadnień omawianych na warsztatach stacjonarnych. Sieć współpracy i samokształcenia będzie realizowana we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być jak Inni”.

Główne zadania:
Nabywanie wiedzy i doświadczenia w obszarze efektywnych form wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz upowszechnianie różnorodnych form pracy i założeń metodycznych organizacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym. Spotkania z ekspertami, warsztaty metodyczne, prezentacja dobrych praktyk, dyskusje wokół zagadnień zamieszczanych na platformie; praca indywidualna na platformie; dzielenie się doświadczeniem.

Koordynator: Renata Kaczor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 214

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis:
Kontynuacja cyklu spotkań dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Wspieranie inicjatyw i innowacji wychowawczych w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, doskonalenie umiejętności zawodowych.
Adresaci to dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy MOS i MOW z terenu byłego województwa radomskiego.

Główne zadania:
Doskonalenie umiejętności specjalistycznych, w tym diagnostyki wychowawczej (socjometrycznej) w grupie wychowawczej. Innowacje w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Współpraca miedzy ośrodkami, promowanie dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Organizowanie cyklicznych spotkań, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin zgodnie z ustalonymi potrzebami, bieżąca wymiana doświadczeń.

Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk, Izabela Wrzesińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 219
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 44 90   wew. 219

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych to forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności działań doradców metodycznych w zakresie doskonalenia nauczycieli poprzez: - dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - analizę i propagowanie dobrych praktyk - poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników sieci - korzystania z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci jest doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań w pracy z nauczycielami. Cele sieci są realizowane poprzez spotkania stacjonarne w ramach Akademii Doradcy Metodycznego, co miesięcznych narad, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej, a także będą podejmowane działania na platformie cyfrowej. Pracą sieci kieruje koordynator.

Główne zadania:
Doskonalenie pracy doradców metodycznych, wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć doradców o charakterze innowacyjnym, wspólne tworzenie nowych rozwiązań w pracy z nauczycielem.

Koordynator : Maria Krzak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 210

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Bezpieczni&Niechronieni

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia Bezpieczni&Niechronieni to jeden z elementów realizacji programu profilaktycznego realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowsza. Sieć skierowana jest do nauczycieli szkół, które przystąpiły do realizacji programu. Głównym zadaniem sieci jest wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie realizacji wychowania komunikacyjnego i wdrażania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dyspozycji nauczycieli pozostaje platforma online, na której znajduje się baza zasobów. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów pełniących rolę szkolnych koordynatorów programu B&N.

Główne zadania:
Integracja środowiska szkolnego i lokalnego wokół problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowanie zasobu materiałów i pomysłów na realizację zagadnień związanych z BRD. Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora programu B&N poprzez aktualizację wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, przygotowanie do organizowania i przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.
Spotkania, seminaria i warsztaty dla uczestników sieci. Wsparcie w działaniach mających na celu propagowanie profilaktyki bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze. Prowadzenie i aktualizowanie zasobów platformy on-line przez koordynatora sieci.

Koordynator : Maria Krzak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 210

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia "Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze" to nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń, także za pośrednictwem platformy internetowej. Przed nauczycielem realizującym edukację przyrodniczą na wszystkich poziomach stoi duże wyzwanie: jak zachęcić uczniów do uczenia się, do pogłębiania wiedzy przyrodniczej. Może poprzez umożliwianie uczenia się o przyrodzie przede wszystkim przez obcowanie z nią, jej doświadczanie, czyli prowadzenie obserwacji, eksperymentów, doświadczeń, ale także korzystanie z nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Główne zadania:
Zwiększenie kompetencji nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej poprzez prowadzenie z uczniami obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z wykorzystaniem metody naukowej, nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez ekspertów, umożliwienie uczestnikom dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi zarówno podczas trwania szkoleń stacjonarnych, jak i z wykorzystaniem platformy internetowej. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie: forum wymiany doświadczeń, prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy, zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych.

Koordynator sieci: Hanna Habera
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 217

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Edukacja językowa najmłodszych  

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia "Edukacja językowa najmłodszych" jest nową formą wspomagania nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Powyższe formy pracy będą realizowane podczas spotkań w postaci warsztatów metodycznych, wymiany dobrych praktyk jak również drogą elektroniczną, traktowaną jako forum wymiany doświadczeń. Podczas spotkań poruszone zostaną następujące aspekty: 1. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym (klasy I - III) – podstawa prawna i podstawa programowa. 2. Planowanie i organizacja zajęć języka obcego dla najmłodszych. 3. Treści nauczania języka angielskiego. 4. Metody i techniki nauczania. 5. Diagnoza i ocena postępów nauczania. 6. Przykłady dobrych praktyk – rozwiązania praktyczne.

Główne zadania:
Celem funkcjonowania Sieci jest upowszechnianie znajomości języka obcego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, dzielenie się przez nauczycieli pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi w nauczaniu języka obcego małych dzieci.
Wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej; Poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie nauczania języka obcego; Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby przedszkoli i szkół uczestniczących w sieci; Wymiana doświadczeń między uczestnikami; Analiza dobrych praktyk; Nawiązanie kontaktów i współpracy między nauczycielami, dyrektorami, przedszkolami i szkołami.

Koordynator: Iwona Gryz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 223

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia: „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” to innowacyjna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym z matematyki poprzez: - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, - analizę dobrych praktyk, - poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie, - korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez: spotkania stacjonarne, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej. Sieć współpracy i samokształcenia będzie współpracowała ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki

Głównym zadania:
Doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez: spotkania stacjonarne, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej. Zakładanym efektem  pracy w sieci jest podniesienie skuteczności pracy nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.  

Koordynator: Maria Bakuła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.48 362 15 79 wew. 208

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy kadry kierowniczej – Forum Dyrektorów

Opis:
Cykl spotkań dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Główne zadania:
Wspieranie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem szkołą/placówką oświatową. Kreowanie kultury organizacyjnej szkoły/placówki oświatowej. Wymiana doświadczeń i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Zajęcia wykładowo-warsztatowe, spotkania z edukatorami/ekspertami zewnętrznymi, mini-prelekcje, wymiana doświadczeń/dobrych praktyk. Zapraszanie doradców metodycznych, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań, bieżące moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, promocja działań sieci, i. bieżąca dokumentacja związana z realizacją pracy sieci.

Koordynator sieci: Cezary Ziembicki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.48 362 15 79 wew. 207

Zapisz się>>>

 

Sieć współpracy - Dziecko w dialogu z tekstem literackim, czyli jak twórczo pracować z lekturą

Opis:
Sieć współpracy - „Dziecko w dialogu z tekstem literackim, czyli jak twórczo pracować z lekturą” to nowoczesna forma uczenia się i wymiany doświadczeń. Celem pracy z tekstem literackim w klasach młodszych jest rozczytanie w książkach i zaprzyjaźnianie się z nimi. Profesjonalizm nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wymaga dobrej orientacji w literaturze dla dzieci i bogatego warsztatu metodycznego, który pozwoli organizować zajęcia przyjazne dla dziecka oraz książki.

Główne zadania:
Realizacja projektu ma w założeniu pomóc nauczycielom nabyć odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne, aby szkoła mogła rozprawić się ze swoimi słabościami: z „problemem lektur szkolnych”, z „przymusem lekturowym”, z nudnymi „lekcjami z lekturą”. Udział w proponowanej formie doskonalenia pozwala na nawiązywanie wspierających kontaktów wśród osób zajmujących się edukacją najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, szczególnie edukacji polonistycznej. Powyższe formy będą realizowane w postaci warsztatów metodycznych, wymiany dobrych praktyk jak również drogą mailową, traktowaną jako forum wymiany doświadczeń.

Koordynator:  Dorota Maciejczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79

Zapisz się>>>

Sieć współpracy - Edukacja prawna w szkole     

Opis:
Sieć współpracy , samokształcenia i wymiany doświadczeń ,skierowana do nauczycieli różnych przedmiotów. Jej celem jest pozyskiwanie wiedzy ,wspólne tworzenie propozycji rozwiązania problemów z zakresu szeroko rozumianej edukacji prawnej w obszarze zarówno prawa powszechnego, jak i oświatowego ,w zależności od potrzeb uczestników.
Cele sieci będą realizowane poprzez zajęcia seminaryjne, spotkania z ekspertami ,dzielenie się dobrymi praktykami ,wypracowywanie konkretnych propozycji metodycznych (scenariusze zajęć lekcyjnych).

Główne zadania:
Nabycie wiedzy prawnej dotyczącej podstaw prawa oświatowego , a także prawa powszechnego, w tym w zakresie ochrony nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
Uzyskanie  umiejętności odczytywania zapisów prawnych oraz  prawidłowego korzystania z nich w sytuacjach typowych.
Upowszechnianie wiedzy prawnej poprzez wypracowywanie propozycji metodycznych do wykorzystania na lekcjach i prezentację rozwiązań innowacyjnych.

Koordynator: Marzena Wróbel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 362 15 79 wew. 214

Zapisz się>>>

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych - „Ty też możesz programować”

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych „Ty też możesz programować” to system wymiany informacji i doświadczeń. Celem działania jest dostarczenie nauczycielom wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej nauki programowania od klasy 1.

Główne zadania:
Realizacji ma pomagać w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z programowania w szkole podstawowej. Ma być także miejscem nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Chcielibyśmy, aby w ramach pracy w tej sieci nauczyciele nie tylko uczyli siebie nawzajem, ale także tworzyli materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach.

Koordynator: Tomasz Bernat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 362 15 79 wew. 204

Zapisz się>>>

 Sieć współpracy i samokształcenia. Języki obce w szkole podstawowej a specjalne potrzeby edukacyjne ucznia.

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia – Języki obce w szkole podstawowej a specjalne potrzeby edukacyjne ucznia jest nową formą wspomagania nauczycieli języków obcych szkół podstawowych. Celem funkcjonowania sieci jest upowszechnianie podstawowej wiedzy na temat pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczęszczającego do masowej szkoły podstawowej) oraz wymiana dobrych praktyk, czyli wzajemne dzielenie się metodycznymi rozwiązaniami na płaszczyźnie nauczania języka obcego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Powyższe formy pracy odbywać się będą za pośrednictwem spotkań w postaci warsztatów metodycznych, jak i internetowej platformy / Facebook’a, traktowanych jako forum wymiany doświadczeń.
Podczas spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. Zapoznanie z typologią uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Praca z uczniem ze SPE w szkole masowej – podstawy prawne. Podstawowe dokumenty poruszające kwestię niepełnosprawności. 3. Podstawa programowa dla uczniów ze SPE – dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów. Ocena postępów nauczania. 4. Efektywne metody, strategie i techniki pracy na zajęciach z języków obcych z uczniami o SPE. 5. Dobór i samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów ze SPE. 6. Indywidualizacja procesu nauczania: przykłady dobrych praktyk (rozwiązania praktyczne).

Główne zadania:
• Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia w pracy z uczniami o SPE;
• Poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie nauczania języka obcego uczniów ze SPE; • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby nauczycieli uczestniczących w sieci;
• Wymiana doświadczeń między uczestnikami;
• Analiza dobrych praktyk;
• Nawiązanie kontaktów i współpracy między nauczycielami, dyrektorami i szkołami.

Koordynator: Iwona Gryz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 362 15 79 wew. 223

Zapisz się>>>