A A

szachy w mazowieckiej szkole logo 16.01Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętego patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej edycji do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w województwie mazowieckiem, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.

Zaproszenie

Karta zgłoszenia nauczyciela     Karta zgłoszenia placówki

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zapraszają doradców zawodowych szkół podstawowych, doradców zawodowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz osoby realizujące zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych na konferencję metodyczno-informacyjną

Zaproszenie      Program

dbi2020Działajmy razem! 🤜🤛- pod takim hasłem odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, na które zapraszają Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Jadwiga Irena Milewska, przy współudziale Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

Plakat

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat. W tym roku tematem przewodnim są lata 20-te XX wieku na Mazowszu. Ten okres w historii naszego regionu pozostawił wiele śladów w krajobrazie kulturowym i w świadomości mieszkańców.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

white male 1834100 640Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką oświatową oraz upowszechnianie najnowszej wiedzy na ten temat. Spotkania będą miały formę seminarium, podczas których będą mieli Państwo okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień, zmian w prawie oświatowym oraz wymiany doświadczeń podczas dyskusji.

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół średnich kończących się maturą do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą". W ramach kursu nauczyciel przeprowadzi w swoich klasach drugich LO (lub klasach trzecich TECHNIKUM) diagnozy umiejętności matematycznych uczniów: na poziomie podstawowym i/lub na poziomie rozszerzonym.

moniuszko200sygnetzpodpisemPL

W 200. rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, przygotowanie młodego odbiorcy do świadomego korzystania z dorobku tradycji polskiej kultury muzycznej, a także kształtowanie dobrych nawyków - sięgania po utwory muzyki poważnej.

Projekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

1200px POL BIP full.svgMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 

grosikW roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie "Od grosika do złotówki", który jest jedynym tego typu projektem z zakresu edukacji finansowej skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych, zgodnym z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Ponadto wpisuje się w priorytety MEN oraz został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

zippi2Międzynarodowy program promujący zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne oraz emocjonalne małych dzieci.Program jest adresowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne oraz emocjonalne małych dzieci.

Karta zgłoszenia      Ulotka

                             Rekomendacja     Programy rekomendowane

apteczkaZapraszamy do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego. Podczas spotkań z uczniami zastanawiamy się co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki skarbów. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Karta zgłoszenia          Ulotka

Rekomendacja

logo straznicyMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji zaprasza zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w programie profilaktyczno – wychowawczym...

Karta zgłoszenia             Ulotka

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce i szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych przyczyniających się do rozwijania ich kompetencji kluczowych.
 

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Publikacja