A A

teacher 1015630 640Zapraszamy dyrektorów szkół, którym po raz pierwszy powierzono stanowisko oraz nauczycieli rozpoczynających pracę do udziału w projetach Dyrektor na starcie i Nauczyciel na starcie. Dyrektorom szkół polecamy także projekt Akademia Dyrektora. Zapisy już trwają!

Czytaj więcej...

IMG 20190614 093128W nowym roku szkolnym 2019/2020 kontynuują Państwo działania projektowe. Podsumowując w roku ubiegłym odbyły się seminaria organizowane we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz cykl zajęć bibliotecznych organizowanych w Państwa placówkach.

learning 3245793 640OEIIZK w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego zapraszają dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję dla osób zainteresowanych dalszym aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach

Zaproszenie     Plakat

.royal bathroom 1693568 1280Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor MSCDN zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych.Laureaci i finaliści, tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

reading 2762010 640Z różnych powodów liczba zajęć dodatkowych dla dzieci regularnie rośnie. Prowadzi to do niepokojących zjawisk, takich jak skrócenie snu, przemęczenie, brak czasu na zabawę, itp. Jak temu zapobiec i znaleźć złoty środek? Na to pytanie udzieli odpowiedzi dr Aleksandra Piotrowska, która podczas konferencji "Start na starcie..." wygłosi wykład "Wspieranie ucznia/dziecka w rozwoju". Zapraszamy już 19 września 2019 r. do MSCDN Wydział w Płocku.

Plakat

Projekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

szachy w mazowieckiej szkole logo 16.01Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele z przyjemnością zapraszamy do udziału w IV edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Do udziału zapraszamy placówki, które do tej pory nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu.

Plakat

Formularz zgłoszenia szkoły       Formularz zgłoszenia nauczyciela

silhouette 1793916 1280MSCDN Wydział w Płocku zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów na konferencję, która uczy jak mówić o wzajemnych oczekiwaniach, ustalać zasady współpracy i możliwości realizacji działań z dbałością nauczycieli o własne granice w kontaktach z rodzicami przy jednoczesnym poszanowaniu praw i granic drugiej strony?

Plakat

Już 27 sierpnia ruszają zapisy do projektów edukacyjnych tworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekty zawierają gotowe scenariusze lekcji, filmy oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w trakcie zajęć.

 

Czy Twoja szkoła jest miejscem, w którym są kreatywne przedsięwzięcia? Nauczyciele prowadzą lekcję w twórczy niebanalny sposób? W Twojej szkole są zajęcia związane z kulturalnymi projektami? Dla zwycięzców w kategorii kreatywna szkoła podstawowa i ponadpodstawowa planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto, a dla zwycięzców w kategorii kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej po 5 000 zł brutto.

influenzmaschine 113242 640Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli, pedagogów i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą na warsztaty w przestrzeni wystawy Zmierz się!

Czytaj więcej...

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela) kuratorzy oświaty nie ogłaszają konkursów na dofinansowanie szkoleń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli przygotowanych przez naszą placówkę. Większość z nich jest bezpłatna. Zaktualizowana oferta na rok szkolny 2019/2020 zostanie udostępniona wkrótce.

Obraz1Serdecznie zapraszamy 3-5-osobowe zespoły nauczycieli klas VII-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji projektu, którego celem jest zapoznanie uczestników z korzyściami i zagrożeniami związanymi z korzystaniem z nowoczesnych technologii, przedstawienie skutecznych metod przeciwdziałania uzależnieniom

       Plakat      Harmonogram działań

play 3978841 640Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) z obszaru powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, Powiatu Miasto Płock do Projektu "Kariera bez oGRAniczeń", realizowanego w oparciu o metodę gier.

Plakat        Zaproszenie

1200px POL BIP full.svgMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 

W III edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestnicy stanęli przed wyzwaniem opracowania scenariusza zajęć edukacyjnych, którego bohaterem są mieszkańcy Mazowsza – bardziej lub mniej znane postacie, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne.