Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w Mińsku MazowieckimWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Oferta edukacyjna na rok 2012/2013

Wybierz co ma być wyświetlone
Obszar:
Wyrażenie:

Formularze zgłoszeniowe na szkolenie:
indywidualny -  Rady Pedagogicznej -


Nazwa formy Kod Ilość godzin Więcej
Metody twórczego myślenia stymulujące rozwój poznawczy uczniówM00312 więcej...
Działania wspierające rozwój ucznia zdolnegoM00415 więcej...
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi M00510 więcej...
Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiM0066 więcej...
Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami– komunikacja sprzyjająca współpracyM0075 więcej...
Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego na podstawie dokumentacji diagnostycznej uczniaM0085 więcej...
Budowanie współpracy z rodzicami. L0095 więcej...
Umiejętności skutecznego wychowawcy w pracy z klasą, grupąL01015 więcej...
Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania L0116 więcej...
Gry i zabawy ruchowe – elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą w świetlicy, internacie, bursie szkolnejL0126 więcej...
Elementy TOC w pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicy szkolnej, internacieL0136 więcej...
Twórcze ćwiczenia i zabawy w pracy ze zróżnicowaną grupą dzieci i młodzieżyL0146 więcej...
Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych L01516 więcej...
Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte na współpracy zespołówL0165 więcej...
Konstruowanie opinii i orzeczeń w kontekście nowych zadań nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniomM01710 więcej...
Doskonalenie jakości pracy szkoły/placówki w oparciu o raport z ewaluacji zewnętrznej B34410 więcej...
Edytor grafiki GIMP dla zaawansowanychN01820 więcej...
Kreatywne zajęcia komputerowe w klasach I-III szkoły podstawowejN01920 więcej...
Baltie – czyli czarowanie na ekranieN02016 więcej...
Szablon szkolnej strony internetowej w Joomla 1.7N02120 więcej...
Zapraszamy do cyfrowego laboratoriumN02216 więcej...
Zarządzanie treścią internetowej witryny szkolnej - CMS JoomlaN02325 więcej...
Upominki bez tłuczenia skarbonki świnki – mini prezenty na każdą okazjęR02410 więcej...
Dokumenty w szkole ładne i wesołe – pomysł na gazetkę, album i kronikęR02510 więcej...
Oryginalne ozdoby, czyli dekorowanie z pomysłemR02710 więcej...
Idzie wiosna, idzie lato – co Wy na to?/ Idzie jesień, idzie zima – jak te chłody wytrzymać? - dekoracje na cztery pory rokuR02810 więcej...
Aerobik i step na lekcji wychowania fizycznegoJ04723 więcej...
Elementy gimnastyki korekcyjnejJ04820 więcej...
Metoda projektu w wychowaniu fizycznymJ04910 więcej...
Ruch w edukacji małego dzieckaE05015 więcej...
Edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnejJ05230 więcej...
Pierwsza pomoc przedlekarskaJ05416 więcej...
Podstawa programowa z wychowania fizycznego – planowanie i organizacja „zajęć do wyboru” J05510 więcej...
Tańce w szkoleJ05636 więcej...
Ewaluacja w szkole/placówce oświatowejB05715 więcej...
Skuteczne formy promocji szkoły/placówki oświatowej B0585 więcej...
Nauczanie przyrody na czwartym etapie edukacyjnymG0595 więcej...
Projekt edukacyjny jako strategia realizacji nowej podstawy programowejG0615 więcej...
Akademia Młodego DyrektoraB06260 więcej...
Jak skutecznie planować i realizować wymagania edukacyjne zgodnie z nową podstawą programową?G0645 więcej...
Jak wykorzystać wyniki ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej?B0665 więcej...
Organizacja pracy szkoły - stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyceB0685 więcej...
Jak przygotować szkołę do kontroli zewnętrznej?B0695 więcej...
Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowejB0704 więcej...
Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życieB2805 więcej...
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażystyB07310 więcej...
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanegoB07515 więcej...
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanegoB07515 więcej...
Podstawy prawa oświatowegoB07615 więcej...
Obliczanie Edukacyjnej Wartości Dodanej z wykorzystaniem kalkulatora EWD Plus B07710 więcej...
Obserwacja pedagogiczna (diagnoza przedszkolna) z uwzględnieniem oceny gotowości szkolnej 5/6-latkaE07810 więcej...
Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w uczeniu sięE07910 więcej...
Wspomaganie aktywności poznawczej i ruchowej dzieckaE08012 więcej...
Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku E08112 więcej...
Wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnymE0828 więcej...
Wprowadzenie dziecka w świat pojęć matematycznychE08310 więcej...
W krainie Pani MatematykiE08410 więcej...
Indywidualizacja we wczesnej edukacji dzieckaE08510 więcej...
Czarodziejska moc baśni i bajekE0868 więcej...
Myślę logicznie – działam praktycznie. Zastosowanie technik TOC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejE08712 więcej...
Formy aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dzieckaE08810 więcej...
Nauczanie integrujące treści językowe i przedmiotowe na pierwszym etapie edukacyjnymH0898 więcej...
Realizacja nowej podstawy programowej z języka obcego – przygotowanie ucznia do części ustnej egzaminu maturalnegoH0904 więcej...
Współpraca z rówieśnikami na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III H0918 więcej...
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcegoH09210 więcej...
Praca z tekstem specjalistycznym dotyczącym typowych czynności zawodowychH0934 więcej...
Przygotowanie ucznia do korzystania z obcojęzycznych źródeł informacjiH3504 więcej...
Kreatywne uczenie się języków obcych z wykorzystaniem TIKH0976 więcej...
Językowe prace projektowe z wykorzystaniem komiksów i filmówH09912 więcej...
Przygotowanie ucznia do realizacji zadań zawodowych w języku obcymH1004 więcej...
Kształcenie myślenia matematycznego w szkole podstawowejG1015 więcej...
Wokół egzaminu gimnazjalnego z matematyki 2012G1025 więcej...
Wokół matury z matematyki 2012G1035 więcej...
Matematyczne eksperymentyG1045 więcej...
Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki w kontekście matury 2015G1055 więcej...
Kształcenie rozumowania i argumentowania na lekcjach matematyki w gimnazjumG1065 więcej...
Ocenianie orientujące na lekcjach matematyki, czyli ocenianie, które pomaga się uczyćG1075 więcej...
Projektowanie lekcji matematyki nie tylko z kredą przy tablicyG1085 więcej...
Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznieG1095 więcej...
Diagnozowanie umiejętności matematycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnychG1105 więcej...
Obsługa i zastosowanie programu GeoGebra do skutecznego nauczania matematykiG11115 więcej...
Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej, do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych.M11220 więcej...
Metody nauczania kształtujące umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego G1145 więcej...
Wspieranie uzdolnień uczniów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychG1726 więcej...
Rola eksperymentów na lekcjach fizyki w świetle nowej podstawy programowejG1165 więcej...
Lekcje dla świata- edukacja globalna w praktyce szkolnejG1215 więcej...
Refleksje po egzaminie maturalnym z biologii i wskazówki do efektywnej pracy z uczniem G1225 więcej...
Jak organizować i realizować edukację zdrowotną na przedmiotach przyrodniczych?G1255 więcej...
Transplantacje - dar życia. Jestem na tak!G1324 więcej...
Kompetencje społeczne na rynku pracyI13730 więcej...
Moi uczniowie czytają lektury dzięki narzędziom TOC /Cykl: Praktyczna polonistyka/F14110 więcej...
Akademia Twórczego PolonistyF2294 (jeden moduł) więcej...
Warsztat pracy polonisty realizującego nową podstawę programową F3105 więcej...
ABC pracy nauczyciela historii z nową podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnejF1485 więcej...
Narzędzia do ewaluacji i kontroli a efektywna realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówkiB32915 więcej...
Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy S15730 więcej...
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.S15810 więcej...
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki S159260 więcej...
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"S160250 więcej...
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatąS161210 więcej...
Spotkanie szkoleniowe dla katechetów rozpoczynających pracę w diecezji płockiej w roku 2012/2013K2505 więcej...
Multimedia w edukacji historycznej i obywatelskiejF25210 więcej...
Praca zespołów nauczycielskich nad przygotowaniem projektuP1635 więcej...
Psychodydaktyka twórczości w praktyce edukacyjnej M17540 więcej...
Innowacyjne metody i techniki pracy z uczniem w świetlicy szkolnej (GRANT MKO)R16410 więcej...
Spełeczne kompetencje nauczycieli i uczniów jako warunek konieczny do budowania jakości pracy gimnazjum (grant MKO)B28215 więcej...
Indywidualne potrzeby a dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej (grant MKO)E16720 więcej...
Podręcznik do nauki religii - pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?K2547 więcej...
Porta Fidei - "Katecheza w brązie zapisana"K2565 więcej...
"Jedna Biblia, wiele zabaw" - propozycje na spotkania z BibliąK2577 więcej...
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotówA1774 więcej...
Konstruowanie programów nauczania według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodachI18620 więcej...
Ty i Twój uczeń aktywni na portalu społecznościowym Scratch N19015 więcej...
Olimpijskie seminarium dla nauczycieli matematykiG2095 więcej...
Nowoczesne metody pracy rozwijające kompetencje społeczne nauczycieli i uczniów. Edukacja globalna, czyli szkoła wobec wyzwań XXI wieku- cykl seminariów w ramach projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery.P21710 więcej...
Metody behawioralne w pracy z dzieckiem autystycznymM22120 więcej...
Przez edukację prawną do świadomych obywateli, konsumentów i klientów urzędu     P24615 więcej...
Podstawy pracy z zespołem teatralnymF2488 więcej...
"Głosić wiarę z radością" - o zaangażowaniu misyjnym w Roku WiaryK2585 więcej...
Analiza wyników uzyskanych w trakcie ewaluacji wewnętrznejC-A001L5 więcej...
Pisanie raportu z ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce. Wnioski i rekomendacjeC-A002L5 więcej...
Innowacje pedagogiczne - od pomysłu do działaniaC-A004L4 więcej...
Planowanie działań wspierających w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniomC-A003L3 więcej...
Ryzyko niepowodzeń szkolnych a specyficzne trudności w uczeniu się – metody i techniki diagnozowania ucznia kl. I – III.C-A005L4 więcej...
Pierwsza pomoc przedmedyczna od A do ZC-J006L6 więcej...
Ewaluacja wewnętrzna szkoły/ placówkiC-A007L5 więcej...
Przez edukację prawną do świadomych obywateli, konsumentów klientów urzęduI25915 więcej...
MYŚLĘ – ROZUMIEM – WIEM: Zastosowanie technik TOC w uczeniu się - spotkanie superwizyjneP2753 więcej...
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowegoB28115 więcej...
Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach wyznacznikiem kierunku pracy szkoły, w drodze uczącego się do sukcesu na rynku pracyI28720 więcej...
Tworzenie opisów projektów edukacyjnych - praktyczne działania uczestników projektu Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu P29310 więcej...
Projekt edukacyjny a promocja gimnazjum - w ramach projektu systemowego Mazowieccy Liderzy Nauczania SukcesuP2945 więcej...
Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiM30610 więcej...
Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w ewaluacji pracy szkołyC-A010L4 więcej...
Motywowanie uczniów do nauki z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującegoC-A009L4+4 więcej...
Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w ewaluacji wewnętrznej szkołyC-A008L2 więcej...
Myślę - rozumiem - wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu sięP31224 więcej...
Historia regionalna w edukacji: Bez korzeni nie zakwitniesz - Warszawa moją małą ojczyznąF3145 więcej...
Planowanie działań wspierających rozwój ucznia zdolnegoM3465 więcej...
Dysfunkcje rozwojowe wpływające na trudności w uczeniu się czytania, pisania i matematyki C-A011L4 więcej...
Blended learning, czyli tradycyjna i nowoczesna nauka języka angielskiegoH3774 więcej...
Metodyka pracy harcerskiejL38624 więcej...
Organizowanie kursów kwalifikacyjnych w kształceniu zawodowymC-I025L3 więcej...
Wokół konkursów z matematykiG0006 więcej...
Praca z uczniem z obniżoną sprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnejM0006 więcej...
Podstawa programowa jako fundament projektowania dydaktycznego na przedmiocie: historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnejF0006 więcej...
Współpraca przedszkola i szkoły w procesie adaptacji dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej E0005 więcej...
Rozwój zawodowy katechetyK4446 więcej...
Nowe metody aktywizujące w pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualnąC-A012L4 więcej...
„Wartości Życia” – międzynarodowy program edukacyjnyE4518 więcej...
Dziecko w sieciC-L014L4 więcej...
Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik efektywności pracy gimnazjumC-A013L2 więcej...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniaC-M015L5 więcej...
Prezentacja portalu edukacyjnego utworzonego na potrzeby projektu Mazowieccy Liderzy Nauczania SukcesuP0004 więcej...
Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz sposoby ich wykorzystania w pracy szkołyB46925 więcej...
Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWDB47225 więcej...
Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWDB47325 więcej...
Jak radzić sobie ze stresem?E4768 więcej...
Ochrona i przetwarzanie danych osobowychC-A017L6 więcej...
Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik jakości pracy gimnazjumC-A018L5 więcej...
Rewalidacja indywidualna wsparciem rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebamiM4885 więcej...
Wykorzystanie platform edukacyjnych, w tym MOODLE i darmowego oprogramowania, do opracowywania lekcji multimedialnychC-N019L4 więcej...
Zawód a język obcy zawodowy - jak korelować, aby osiągnąć sukces?I4968 więcej...
Monitorowanie pracy dydaktycznej nauczyciela kształcenia zawodowegoC-A022L4 więcej...
Praca z uczniem z obniżoną sprawnością intelektualną. C-M021L5 więcej...
Metody aktywizujące w nauczaniuC-A023L3 więcej...
Projekt edukacyjny a promocja szkołyP0005 więcej...
Promocja placówki oświatowejC-A024L2 więcej...
Organizacja kompleksowego systemu wsparcia pracy szkoły - spotkanie informacyjneC-A026L3 więcej...
Narzędzia TIK wspomagające projekt edukacyjny - w ramach projektu Mazowieccy Liderzy Nauczania SukcesuP0005 więcej...
Praca zespołowa w radzie pedagogicznej- perspektywa ewaluacyjna C-A027L5 więcej...
Szkoła Startu do Kariery - czy trwała wartość projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery?C-P028L5 więcej...
Program wychowawczy szkołyC-L029L3 więcej...
Wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w zakresie małej motorykiC-M030L5 więcej...
Uczeń zdolny - jak mu pomóc rozwinąć skrzydła?M00015 więcej...
Podsumowanie efektów projektu systemowego MCTiK województwa mazowieckiego, dotowanego ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013P5435 więcej...