Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w Mińsku MazowieckimWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie
AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Drukuj
30.08.2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy,


Informujemy, że Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2013/14 rozpoczyna realizację dwuletniego systemowego projektu AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na Mazowszu do zmieniającej się sytuacji w edukacji.

 

W związku z tym proponujemy bogatą bezpłatną ofertę dokształcania na kursach kwalifikacyjnych, doskonalenia zawodowego w krótkich formach oraz wsparcia przedmiotowego i problemowego w siedmiu mazowieckich sieciach dla nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół. Oferta ta kierowana jest szczególnie do nauczycieli i dyrektorów ze szkół wiejskich.

 


Nauczycieli pracujących z dziećmi z dysfunkcjami zapraszamy na kursy kwalifikacyjne - autyzm, tyflopedagogika, surdopedagogika, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs kwalifikacyjny - język angielski wczesnoszkolny, natomiast instruktorów praktycznej nauki zawodu na kurs nadający uprawnienia pedagogiczne. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji matematycznej, humanistycznej, przyrodniczej przygotowaliśmy innowacyjne propozycje doskonalenia kompetencji społecznych, informatycznych, dydaktycznych, językowych (w zakresie języka angielskiego), zaś dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół propozycję doskonalenia kompetencji metodycznych.

 


Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne odbywać się będzie od 1 do 31 października 2013. Osoby spełniające wymagania określone przez MEN (informacja w załączniku) kieruje wyłącznie organ prowadzący szkołę. Natomiast rekrutacja na formy krótkie przeprowadzona zostanie elektronicznie w terminie 14.10. - 17.11.2013 (więcej informacji na stronie www. mscdn.pl - w zakładce APN).

 


Prosimy o przekazanie Państwa Nauczycielom informacji o ofercie dokształcania oraz doskonalenia w ramach AKADEMII PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA. Liczymy na współpracę przy rekrutacji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu na kursy kwalifikacyjne.

 

Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego
ReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklamaReklama